Gooimeer Oost - aangepaste recreatiebetonning

Dit kaartje geeft de (ver)plaatsing van de recreatie betonning Gooimeer Oost weer en daarmee de markering van de gebieden die deze zomer gemaaid gaan worden. De zwarte lijnen geven de verplaatste betonning weer. De ondergrond is ontleend aan de kaarten van Navionics met de betonning zoals die in 2017 was uitgezet.

Ter hoogte van Huizen is de recreatiebetonning in noordoostelijke richting verplaatst naar de positie van de zwarte lijn. Een aanzienlijk beperking van het bevaarbare gebied. Bedacht moet echter worden dat er juist in dit gebied vanaf juni sprake was van een dichte waterplantenbegroeiing en daardoor niet bevaarbaar. De verwachting is dat het resterende gebied door het maaien dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren bruikbaar wordt gemaakt.