Positionering

Gastvrije Randmeren maakt zich sterk voor de Randmeren als geheel en wil het gebied op de recreatieve kaart van Nederland zetten. Het ontbreekt de Randmeren nog aan een eigen gezicht.

Gebied met potentieel

De waterrecreant van tegenwoordig verblijft niet meer hele dagen op zijn boot, maar zoekt op regionale schaal gevarieerde arrangementen. In het randmerengebied zijn die er volop. Variërend van zeilwedstrijden en botterdagen tot culturele uitstapjes en bezoeken aan diverse attracties. De talloze fiets- en wandelroutes aan de kust en in de bossen bieden de recreant de mogelijkheid de omgeving in eigen tempo te verkennen. De combinaties oud en nieuw en recratie en natuur geven de randmeren een unieke waarde. Het staat  bekend om zijn rust en ruimte, is  een wetland van internationale betekenis en een rustplaats voor vele soorten (water)vogels. Kortom, er ligt een aanzienlijk potentieel.

Gebied met een verhaal

De jaarlijkse uitgaven door waterrecreanten in de randmeren, passanten en verblijfsrecreanten,  worden geschat op ruim zestig miljoen euro. Dit is veel en tegelijkertijd weinig, gezien de populariteit van water en de centrale ligging met in de nabijheid  een bevolkingsconcentratie van miljoenen mensen. Zowel gemeenten als ondernemers zijn het er over eens dat gebiedspromotie nodig is om het potentieel van de Randmeren als gevarieerd natuur- en recreatiegebied onder de aandacht van het publiek te brengen. Gastvrije Randmeren ziet dit als een duidelijke opgave voor de komende jaren.