Experts komen naar Dronten Bremerbaai voor hun visie op de toekomstdromen

292 keer bekeken

Op 19 juni kwamen experts uit verschillende vakgebieden naar Biddinghuizen om hun visie op de toekomstdromen voor Randmeren te geven.

Tot 7 juli zijn 10 toekomstdromen voor de Randmeren te zien bij Strandpaviljoen Bremerbaai in Biddinghuizen.  De toekomstdromen zijn uitgebeeld in 10 indrukwekkende kunstwerken die tot september langs de Randmeren tussen Almere en Kampen trekken. Gebiedsoöperatie Gastvrije Randmeren nodigt met deze tentoonstelling iedereen uit om te stemmen op de dromen die zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Randmeren. Op 19 juni kwamen experts uit verschillende vakgebieden naar Biddinghuizen om hun visie op de toekomstdromen te geven.

Experts komen naar Biddinghuizen

Zo kwam Friso de Zeeuw, landelijk bekend als expert op het gebied van gebiedsontwikkeling naar Biddinghuizen. De samenwerking in het Randmerengebied was nieuw voor hem. “Het is goed dat de Randmeren een zonering hebben voor inrichting van natuur en recreatie waarnaar gehandeld wordt. Voor het Groene Hart ontbreekt zo’n zonering. Zonder zonering ontbreekt focus en komen ambities niet uit de verf".

Karin Komdeur en Friso de Zeeuw

De tentoonstelling is onderdeel van een anderhalf jaar durend participatieproject van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, waarin 15 gemeenten werken aan een toekomstvisie voor de meren vanaf het nieuwe Reevemeer tot het Gooimeer.

Friso de Zeeuw

Het viel De Zeeuw op dat veel van de dromen lekker concreet zijn. “In Nederland zijn we gewend veel beleid te maken, terwijl we vooral behoefte hebben aan concrete investeringsagenda’s.” Karin Komdeur, begeleider van gebiedsprocessen  adviseerde om daarin de context van grote maatschappelijke transities niet uit het oog te verliezen. Voor de hand liggen klimaat en energie, maar ook de opgaven in woningbouw en zorg zijn van grote betekenis voor de Randmeren.

Schrijver en historicus Eva Vriend gaf als reactie op één van de dromen Jullie hebben het over ‘pop-up genieten. Ik zie voor de gebiedscoöperatie in dit gebied met al die verschillende identiteiten ook kansen in het pop-up samenwerken’. Het is zaak om slim aan te haken bij de vele samenwerkings-verbanden van overheden en andere partijen die er op verschillende plekken in het gebied zijn, zo concludeerden de experts tijdens het gesprek.

En natuurlijk ook de inwoners. Rita Braam van Gastvrije Randmeren: ‘Inwonersparticipatie speelt een cruciale rol in het vinden van een antwoord op de vraag hoe de toekomst van de Randmeren er uit moet zien. Samen met inwoners en bezoekers denken we op een creatieve manier na over oplossingen en mogelijkheden van het gebied.

Anita Keita, die overheden begeleidt in het samenwerken met de gemeenschap, draagt gemeenschaps-kracht een warm hart toe. Ze vindt het positief dat de gebiedsoöperatie inwonersparticipatie als startpunt neemt voor het traject naar een toekomstvisie voor de Randmeren. Ze deed diverse suggesties voor het vasthouden van de betrokkenheid van inwoners en zeggenschap bij het realiseren van de toekomstdromen.

Anita Keita en Eva Vriend

Algemeen gedeelde conclusie van de expertsessie is dat de toekomstdromen veel concrete mogelijkheden bieden om een mooi gebiedsprogramma samen te stellen.

Een buitententoonstelling in Biddinghuizen

Voor het publiek is de buitententoonstelling bij Strandpaviljoen Bremerbaai hét moment om hun mening te geven. De vorige fase van het project Toekomstvisie Randmeren stond in het teken van ideeën verzamelen. Zowel online als tijdens 7 interactieve Randmeren Sessies hebben inwoners, ondernemers, en watersport- en natuurliefhebbers 342 uiteenlopende ideeën ingebracht. Deze ideeën variëren van het mooier maken van de dijken en het stimuleren van meer pop-up-activiteiten tot het mogelijk maken van ‘randrecreatie’. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van plankenpaden en een blotevoeten-pad langs de oevers of door het water. De 10 beelden die de tentoonstelling vormen zijn een artistieke vertaling van deze ideeën.

Stem op je favoriete dromen voor alle Randmeren

Om de dromen tot leven te wekken, vraagt de gebiedscoöperatie inwoners en bezoekers om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Randmeren. Deze antwoorden vormen het fundament van de Toekomstvisie Randmeren en een samenwerkingsagenda van initiatieven. Gastvrije Randmeren zal de Toekomstvisie de komende 10 jaar op twee manieren gebruiken: als inspiratiebron en als leidraad in haar samenwerking met gebiedspartners voor projecten die zorgen voor projecten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied.

Nieuwsgierig wanneer de kunstwerken bij jou in buurt zijn? Volg de tentoonstelling via LinkedIn en Instagram.

Stemmen kan als je de tentoonstelling bezoekt maar ook online via www.toekomstvisierandmeren.nl. De tentoonstelling is tot 7 juli te zien bij Strandpaviljoen Bremerbaai.

Cookie-instellingen