Wijzigingen betonning Randmeren

62 keer bekeken

Op de Randmeren zijn enkele wijzigingen toegepast op de betonning met het doel de veiligheid en navigatie te bevorderen en watersporters te helpen hun routes te plannen en te varen.

Wolderwijd

Vanaf dit seizoen is de groen-witte betonning langs de oude vaargeul Wolderwijd, tussen de zuid-oost kant van het project "Ondiepe Zone" en de noordelijke invaart van Knarland, verwijderd. Echter, de groen-witte betonning blijft bestaan langs de oude vaargeul van de noordelijke invaart van Knarland tot Hardenberg. Daarnaast is de aanvaarroute vanaf het Wolderwijd naar de haven van Harderwijk iets ruimer gelegd en heeft deze de diepte zoals aangegeven op de waterkaart. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om een efficiëntere en veiligere vaarroute te garanderen.

Eemmeer

Sinds vorig jaar is de betonning rondom het eiland de Dode Hond aangepast. Deze aanpassing markeert de vaarroute naar de aanleghaven op het eiland en beschermt het vogelrustgebied aan de zuidwestkant van het eiland door het plaatsen van boeien. Hierdoor wordt voorkomen dat er rondom het eiland wordt gevaren, wat bijdraagt aan de bescherming van de natuur.

Gooimeer

Ook dit seizoen blijft de snelvaarbaan Gooimeer bij Almere gehandhaafd met één aanvaarroute vanaf de hoofdvaarroute. Bovendien is de betonning naar het eiland het Huizerhoef vanaf de hoofdvaarroute ruimer gelegd, waardoor het vaarwater tussen het eiland en de hoofdvaarroute aanzienlijk groter is geworden. Tevens is de aanlooproute vanaf de hoofdvaarweg naar de sluis van de Blaricummermeent verdiept. Voor de exacte diepte raadpleeg de waterkaart.

(Bron: website Watersportverbond)

Cookie-instellingen