Waterplanten maaien

De stand van zaken op vrijdag 7 augustus

De stand van zaken op het Gooimeer

De bevaarbaarheid van de snelvaarbaan en de jetski baan zijn nog goed. Het snelvaargebied is door het maaien van de aanvaarroute vorige week weer goed bereikbaar.

Afgelopen week is gemaaid in het wedstrijdgebied naast de vaargeul. Hier is de groei van de waterplanten opeens explosief. Het lijkt er bijna op dat de planten een inhaalslag maken. Volgende week wordt de strook tussen GMR13 en GMR 25 onder handen genomen.

Verder is de 2e maaibeurt van het bottervak bij Huizen gestart. 

Zie de kaartjes hieronder.

De stand van zaken op het Eemmeer:

Ten Noorden van de vaargeul is gemaaid tussen EM3 en EM11. De opbrengst was gering. Daarom is nog onduidelijk wat er volgende week moet gebeuren. Er wordt dit weekend gekeken waar de grootste knelpunten liggen waarop ingezet moet worden.

Richting Dode Hond is het voor ondiepe boten, zonder kiel of zwaard redelijk bevaarbaar. Dieper stekende schepen ervaren wel overlast. 

Verder is er bij Dode Hond gemaaid ten zuiden van de lijn EM18-E-1 en EM22.

De stand van zaken op de Veluwerandmeren:

Na de eerste maaibeurt zijn er uit de inspecties geen nieuwe maaigebieden geconstateerd. Er wordt volop gevaren en genoten op de Veluwerandmeren.

Vooruitblik naar volgende week:

Dit weekend wordt het Eemmeer opnieuw geïnspecteerd om te bepalen waar en wanneer de 2e maaibeurt wordt voortgezet. 

Hoewel op het Gooimeer de groei op de snelle botenbaan mee lijkt te vallen, is de groei op ‘de wedstrijd baan’ wel explosief. Er wordt vollebak gemaaid en dag na dag gaan er volle vrachten planten weg. Dit zal ook volgende week het geval zijn.


Dus vrij van waterplanten?

Het maaien zorgt voor goed bevaarbare gebieden. We maken wel een voorbehoud. Er is geen garantie dat in de gemaaide gebieden geen enkele waterplant meer staat, dus blijf rekening houden met mogelijke planten en check regelmatig deze pagina voor de laatste stand van zaken. Nagroei kan er voor zorgen dat een gebied weer minder toegankelijk wordt.


Gebruik onze kaarten voor een goede voorbereiding

Op deze website vindt u altijd de meest actuele maaikaarten. 

De maaikaarten die we gebruiken zijn samengesteld op basis van GPS-coördinaten en geven nauwkeurig de werkelijke maailocaties, gemaaide gebieden en betonning aan. Hoewel we de kaarten zo nauwkeurig mogelijk samenstellen op basis van GPS-coördinaten en er ook boeien op staan vermeld, kunnen ze de officiële vaarkaarten niet vervangen. 

Het officiële advies is om voor het navigeren gebruik te maken van de papieren kaarten van de Hydrografische Dienst of digitale kaarten van bv. Navionics. Op deze laatste kaarten staan ook de (voormalige) zandwingebieden aangegeven. Door hun diepte zijn deze gebieden altijd vrij van waterplanten.


Hoe blijft u op de hoogte?

Elke vrijdag plaatsen we op deze pagina een update, tot het einde van het maaiseizoen. Afhankelijk van de dichtheid van de planten en de nagroei loopt dit tot ergens in augustus. Ook versturen we de informatie wekelijks in de vorm van een nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet ? U kunt zich aanmelden via info@gastvrijerandmeren.nl

Cookie settings