Waterplanten maaien

Door alle maatregelen om het water in de meren weer helder en gezond te krijgen, is ook het fonteinkruid uitbundig gaan groeien. Zwemmen, roeien, zeilen of kanovaren gaat niet meer waar een dicht veld waterplanten ligt. Daarom zetten we in op maximale inspanningen om waterplanten te maaien en daarvoor samenwerking te zoeken met maatschappelijke partners en ondernemers. De coöperatie heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de aanpak van waterplantenoverlast. Deze expertise kan ook ten goede komen aan andere probleemlocaties in het hele IJsselmeergebied.

Cookie settings