Eemmeer - aangepaste recreatiebetonning

Dit kaartje geeft de (ver)plaatsing van de recreatie betonning in het Eemmeer aan en daarmee de markering van de gebieden die deze zomer gemaaid gaan worden. De zwarte lijnen geven de verplaatste betonning weer. De ondergrond is ontleend aan de kaarten van Navionics met de betonning zoals die in 2017 was uitgezet.

In het Eemmeer is de betonningslijn van 2017 enkele honderden meters naar het noordoosten verplaatst. Dit verkleint het binnen de betonning vallende gebied. Daar staat tegen over dat het resterende gebied in de eerste helft van juli geheel wordt gemaaid. Er is dus netto weliswaar een kleiner bevaarbaar gebied beschikbaar maar wel een gemaaid gebied zonder waterplanten beschikbaar is.