Nieuwe vaarroute naar Dode Hond ook in belang van natuur

10092 keer bekeken

Natuureiland de Dode Hond in het Eemmeer is een geliefde vaarbestemming voor natuurliefhebbers. Sinds 5 april is er een nieuwe vaarroute waardoor de aanleghaven van het eiland beter en zonder overlast van waterplanten te bereiken is.

Ook aan de zuidwestkant van het eiland zijn enkele boeien geplaatst. Bijkomend voordeel is dat hiermee het vogelrustgebied ten zuidwesten van het eiland wordt afgeschermd.

Route waterplantvrij

De laatste jaren neemt de overlast van waterplanten in het Eemmeer dusdanig toe dat de haven van de Dode Hond in een deel van het vaarseizoen lastig bereikbaar is. Door binnen de recreatiebetonning waterplanten te maaien, ontstaat een waterplantvrije route naar het eiland. Rondom het eiland blijven de waterplanten ongemoeid wat een natuurlijke bescherming biedt voor de vogels. De ‘bewegwijzering’ in dit natuurgebied ondervindt grote steun bij eigenaar Staatsbosbeheer en betrokkenen bij de natuurhaven.

Natuur en recreatie

Het Eemmeer is een top-natuurgebied met Natura2000-status. Het meer is aangewezen als rustgebied voor watervogels zoals kleine zwaan, fuut, smient en meerkoet. Ook broeden er vogels zoals de lepelaar. De vestiging van een zeearend-paar en het in het voorjaar van 2018 succesvol uitbroeden van een zeearendjong op de Dode Hond  heeft de natuurwaarden en natuurbelangen van het eiland nog eens bevestigd en benadrukt. De recreatiebetonning zorgt voor een betere zonering van het gebruik van het water, waarmee ook tegemoet gekomen wordt aan de wens van terreineigenaren.

Rita Braam, directeur van Gastvrije Randmeren:
“zo zitten vogels en recreatie elkaar rond het ‘Vogeleiland’ niet in de weg.
Sterker nog, het samengaan van natuur en recreatie is één van de kernwaarden van de Randmeren”.

De beschermde status van het Eemmeer betekent dus niet dat er niets meer kan en mag. Er blijft ook ruimte voor recreatie en watersport. Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is pachter en beheerder van de haven van Dode Hond en ook opdrachtgever voor het maaien van waterplanten in alle randmeren.  In samenspraak met  de coöperatie en de waterrecreatie heeft Rijkswaterstaat de recreatieboeien in het water gelegd die zorgen voor een vaste vaarroute richting de aanleghaven van Dode Hond.

 

Cookie-instellingen