Onze projecten

Naast het beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen en het positioneren van het gebied, coördineert de coöperatie Gastvrije Randmeren ook de uitvoering van de laatste projecten uit het Integrale Inrichtingsplan VeluweRandmeren, kortweg IIVR.

Het gaat hierbij om inrichtingsmaatregelen, maatregelen die de vaarmogelijkheden voor de recreatievaart vergroten en natuurprojecten.

Op zoek naar balans

In 2001 presenteerden 19 overheden, samen goed voor € 39.000.000, een gezamenlijk inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren. Het plan omvatte 36 projecten, variërend van een ‘ecolint’ tussen Elburg en Harderwijk en een ononderbroken fietspad om de randmeren tot verdieping van delen van het Wolderwijd en een natuureiland in het Nuldernauw.

De overheden beoogden met deze integrale inrichting een goede balans tussen natuur, recreatie en andere functies. Van de 36 projecten waarmee IIVR in 2001 van start ging, zijn er nu ruim 20 gerealiseerd. De realisatie van de laatste projecten is overgedragen aan de coöperatie Gastvrije Randmeren.

Download

Cookie-instellingen