Onze projecten

Naast het beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen en het positioneren van het gebied, coördineert de coöperatie Gastvrije Randmeren ook de uitvoering van de laatste projecten uit het Integrale Inrichtingsplan VeluweRandmeren uit 2001, kortweg IIVR.

Het gaat hierbij om inrichtingsmaatregelen, maatregelen die de vaarmogelijkheden voor de recreatievaart vergroten en natuurprojecten.

Op zoek naar balans

In 2001 presenteerden 19 overheden, samen goed voor € 39.000.000, een gezamenlijk inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren. Het plan omvatte 36 projecten, variërend van een ‘ecolint’ tussen Elburg en Harderwijk en een ononderbroken fietspad om de randmeren tot verdieping van delen van het Wolderwijd en een natuureiland in het Nuldernauw.

De overheden beoogden met deze integrale inrichting een goede balans tussen natuur, recreatie en andere functies. In 2015 werd de realisatie van de laatste projecten overgedragen aan de coöperatie Gastvrije Randmeren. De laatste 2 projecten worden komende winter gerealiseerd: het Gelderse deel van het Groene Kruispunt Nuldernauw en het Ecolint Elburg

Download

Cookie-instellingen