'Een nieuwe kijk op inrichting...'

1696 keer bekeken

De kwaliteit van de Randmeren is niet vanzelfsprekend. Uit de recente watersysteemanalyse van het Gooi- en Eemmeer blijkt dat er een risico is op terugval naar een troebele algenrijke toestand. Een discussie over een actieve en alternatieve aanpak is van belang.

Op 26 mei organiseerde Gastvrije Randmeren voor raadsleden een inspiratie-avond over dit onderwerp.

Voorzitter Kees Kooijman van de Stichting Maaien gaf een toelichting op het inspiratie-document "Fundamentele bouwstenen voor integrale inrichting van de Randmeren deel I". dat de Stichting eerder dit jaar aan het bestuur van Gastvrije Randmeren aanbood.

Raadsleden die de inspiratie-avond op 26 mei niet konden bijwonen en andere belangstellenden vinden hier de presentatie.

'Nieuwe kijk op inrichting:
toekomstbestendig met hoogwaardige natuur en een krachtige economie in één pakket'

De Randmeren zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke drager van de regionale vrijetijdseconomie, voor toeristen én eigen inwoners.

Natuurlijke oeverzones en verdiept vaarwater zonder overlastgevende waterplanten, met voordelen voor beheer

De Randmeren vormen een uniek en waardevol gebied waar veel functies samenkomen en waar tegelijkertijd veel ruimte is. Een aantal jaren geleden leek het gebied 'af' te zijn. Maar er is ambitie naar de toekomst nodig. De noodzakelijke balans in waterkwaliteit is nog niet bereikt. Daartegenover staat een toename van bezoekers in 'coronatijden' en véél meer behoefte aan dagrecreatie.

De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pleit voor een duurzame en integrale aanpak van de problematiek van de waterplanten. Met deze aanpak kan zowel het ecologische als het recreatieve fundament van de Randmeren verbeterd worden.

Cookie-instellingen