Groene Kruispunt feestelijk opgeleverd

673 keer bekeken

Fietsers en vogelliefhebbers kunnen een nieuw rust- en uitkijkpunt toevoegen aan hun fietsroute tussen Horst en Nulde. Het Groene Kruispunt is donderdag 13 april opgeleverd met de onthulling van een informatiepaneel dat laat zien welke vogels je mogelijk in dit nieuwe natuurgebied kunt spotten.

Het gebied grenst aan de LF Zuiderzeeroute en ligt 2 km ten zuiden van de veerpont tussen Zeewolde en de Veluwse kust met recreatiegebied Strand Horst. Een picknicktafel maakt de uitkijk- en rustplek compleet.

Roerdompen en Grote karekieten broeden het liefst in moerassen met dicht en stevig waterriet. Dit soort moerasgebieden is in Nederland steeds schaarser geworden, waardoor het aantal broedparen sterk terugliep. Nederland heeft als waterrijk land een Europese verantwoordelijkheid om de leefomgeving van deze vogels te beschermen en ervoor te zorgen dat er weer gebieden komen waar ze zich prettig voelen. Met het natuurinrichtingsproject ‘Groene Kruispunt Nuldernauw’ is hieraan een bijdrage geleverd en is ook een nieuw stukje natuur aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) toegevoegd.

Er is een leefgebied aangelegd voor beschermde diersoorten zoals de Grote karekiet, de roerdomp, ringslang, otter en snoek. Een grasvlakte heeft plaatsgemaakt voor een rietmoeras. Dit rietmoeras is nog niet gelijk ‘klaar’, maar heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Een groot deel van het Nuldernauw is met een palenrij afgeschermd als rust- en foerageergebied. Vogels zoeken graag in alle rust naar hun eten: de vissen, schelpdieren en insecten die tussen het riet en de waterplanten leven. Via een looppad dat is afgeschermd met een vlechtwerk van wilgentenen kom je bij een vogelkijkhut met prachtig uitzicht over dit prachtige Natura2000-gebied zonder de vogels te storen. Later dit jaar worden in het rust- en foerageergebied nog twee onderwaterbossen aangelegd.

Koert Schonewille die voor opdrachtgever Gastvrije Randmeren het project begeleidde: “Grootste uitdaging was om de wensen van alle betrokken partijen te vertalen in een concreet plan, rekening houdend met alle regelgeving en het budget. Dit nam de meeste tijd in beslag. De aanleg zelf heeft een half jaar geduurd”.

“Het Groene Kruispunt is een mooie invulling van het kustgebied tussen Strand Horst en Nulde met een impuls voor dierenleven en natuur en met belevingswaarde voor de recreant, waarbij goede afspraken zijn gemaakt voor een duurzaam beheer en onderhoud van deze nieuwe natuur” zegt wethouder Ronald van Veen van Ermelo.

Putten mag dan niet direct aan het water liggen, wethouder Ewoud ’t Jong is blij dat Putten heeft kunnen bijdragen aan deze natuurversterking. “Putten heeft niet alleen bos maar heeft ook recreatie aan het water. Deze natuurontwikkeling is een aantrekkelijke toevoeging op een logische plek aan de waterkant”.

Het Groene Kruispunt is één van de laatste projecten uit een breed inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren. Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren: “Dit plan omvatte 36 projecten met natuurprojecten zoals dit, maar ook recreatieprojecten zoals strandvoorziening Bremerbaai bij Biddinghuizen en herstel van het havenhoofd bij Elburg. Mooie bijkomstigheid bij dit project was dat de grond die vrij kwam bij aanleg van het rietmoeras op korte transportafstand kon worden afgeleverd aan de gemeente Harderwijk voor de uitbreiding van de woonwijk Drielanden”.

Voor Leisurelands is het Groene Kruispunt de eerste stap in de ontwikkeling van recreatiegebied Veluwe aan Zee. Kees Rutten, directeur van Leisureland “Hier zijn natuur en recreatie geen tegenstelde belangen, maar gaan ze hand in hand. De afwisseling maakt het gebied juist zo interessant voor bezoekers. De oplevering van natuurgebied het Groene Kruispunt is een mooie eerste stap voor de verdere ontwikkeling van Veluwe aan Zee. Wij hebben er zin in!”

 

Cookie-instellingen