Landelijke publieksprijs voor innovatief maaiponton en maaiapp!

414 keer bekeken

Winnaars WOW-prijs 2023: Circulair Bagger Consortium en Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie Circulair Bagger Consortium en Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie hebben bij de WOW-dag op 2 november de WOW-prijs voor Beste Samenwerking van 2023 gewonnen! De tweejaarlijkse WOW-prijs dient als eervol podium voor de mooiste projecten in weg-, vaarweg-, en waterbeheer en levert de winnaars een geldbedrag op om de samenwerking nóg een stap verder te brengen.

De winnaars werden gekozen uit de acht genomineerde projecten, die door hun wil en durf innovatie in de weg- en watersector mogelijk maken. De jury, bestaande uit Willemien Bosch (Koninklijke NLIngenieurs) Els van Grol (waterschap Drents Overijsselse Delta), Lindy Molenkamp (provincie Noord-Holland), Eric van Duijn (gemeente Amersfoort) en Wendy Tan (Wageningen University), was zeer onder de indruk van de samenwerking, opschaalbaarheid en innovativiteit van alle projecten.

Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie wint WOW Publieksprijs 2023

De Publieksprijs voor Beste Samenwerking ging naar Oplossingen voor woekerende waterplanten: Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie.

In steeds meer Nederlandse meren zorgt de groei van waterplanten voor grote hinder en onveiligheid voor de recreatievaart. Dit leidt tot schade bij de watersportbedrijven en groot verlies aan maatschappelijke waarde voor sporters en vrijetijdsbesteding. Met steun van markt- en overheidspartijen hebben de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren en Coöperatie Gastvrije Randmeren UA samen met Techmaps Remote Sensing BV de gebruikte maaitechniek geïnnoveerd en een maai app en een navigatiehulpmiddel voor de recreant ontwikkeld.

Jurylid Lindy Molenkamp: "We weten dat dit vraagstuk niet alleen speelt in jullie gebied maar in alle gebieden in Nederland. Mooi dat het publiek op jullie heeft gestemd om dit initiatief verder op te schalen."

Circulair Bagger Consortium winnaar van de WOW Juryprijs 2023

Het Circulaire Bagger Consortium wil de miljoenen kuubs baggerspecie die jaarlijks in de regio Zuid-Holland vrijkomen transformeren naar hoogwaardige grondstoffen voor de bouwsector. Dit doen ze door technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen met een krachtig netwerk van samenwerkingspartners: Waterweg, Blauwe Bagger, Noorderwind, Waterschap Hollandsche Delta, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland.

Lindy Molenkamp, jurylid en bestuurslid van Platform WOW: "Wij prijzen de zelfreflectie, de stappen om naar circulariteit te komen en de flexibiliteit om opnieuw te beginnen met een nieuwe focus. Met deze aanpak zetten jullie een systeemverandering in, die wij in onze sector hard nodig hebben. Die switch willen wij graag steunen."

Over Platform WOW

Platform WOW brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen. WOW faciliteert kennisdeling, zorgt dat je van elkaars praktijkvoorbeelden en ervaringen kunt leren en laat mensen elkaar inspireren. Het uitgangspunt bij al hun activiteiten is dat ze mensen samenbrengen. WOW is een netwerk van en voor overheden, van werkvloer tot bestuur.

Over de WOW-prijs

Met alle schaarste die op ons afkomt aan bijvoorbeeld goed personeel, middelen, schone lucht, is samenwerking onontbeerlijk. Ook in het weg-, vaarweg- en waterbeheer. Maar samenwerken is niet altijd even makkelijk. Je moet bereid zijn om verder te kijken dan je eigen belang, vertrouwen op een ander, je eigen taakuitvoering los kunnen laten. Dit vereist wil en durf. De WOW-prijs dient als eervol podium voor projecten die, door buitengewone samenwerking, vernieuwing en verbetering brengen. De winnaars krijgen een geldbedrag om het project een stap verder te brengen.

Cookie-instellingen