Hoe wij werken

De coöperatie functioneert op basis van persoonlijk contact in een groot netwerk binnen én buiten de gemeenten. De Randmerengemeenten zijn in de coöperatie vertegenwoordigd door een afgevaardigde van hun Colleges van Burgemeester en Wethouders. Gastvrije Randmeren werkt bij de uitvoering van haar taken nauw samen met met de adviserende leden Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de waterschappen in de regio. En ook met toeristische organisaties, ondernemers en terreinbeheerders in het Randmerengebied.

Als het gaat om positioneren, werkt de coöperatie met ‘sterke merken’. Zo zijn in het verleden filmopnames gemaakt voor nationale televisie en was het gebied in 2017 gastheer voor de Meimaand Fietsmaand.

Cookie-instellingen