Leden

Onderstaande gemeenten zijn lid van de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren.  Genoemde wethouders hebben zitting in de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de coöperatie. Rijkswaterstaat Midden-Nederland en Waterschap Vallei & Veluwe zijn agenda-lid van de Algemene Ledenvergadering.

Ook ambtelijk zijn de gemeenten vertegenwoordigd. De Algemene Ledenvergadering wordt ambtelijk voorbereid in het Ambtelijk Vooroverleg dat twee keer per jaar plaatsvindt. Verder hebben de ambtelijk vertegenwoordigers een adviserende rol.

Agenda-leden:

Cookie-instellingen