Natuur

Voor natuurliefhebbers vormen de Randmeren een prachtig vaar- en verblijfsgebied. De goede waterkwaliteit heeft er voor gezorgd dat de Randmeren een ‘wetland‘ van internationaal belang zijn.

Randmeren beschermd natuurgebied

Veel watervogels - waaronder de zeldzame kleine zwaan - komen in grote aantallen rusten en fourageren. Waterplanten, zoals fonteinkruiden en kranswieren, gedijen nergens zo goed als in de Randmeren.Vrijwel het hele gebied is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogel- en Habitatrichtlijn en als Natura 2000 gebied.

Nationale Landschappen

Op het oude land is afwisselende natuur te vinden in de Nationale Landschappen IJsseldelta, Veluwe en Arkemheen-Eemland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dijken, polders, bossen, heide en zandverstuivingen wisselen elkaar af.

Op het nieuwe land zijn unieke natuurgebieden te vinden zoals de Randmeerbossen met pril oerbos, ruige moerassen en vogelrijke plassen en het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa, het Horsterwold.

 

Cookie-instellingen