Stand van zaken maaien 6 juli

16526 keer bekeken

Het blijft prachtig zomerweer. Wie dit weekend het water op gaat wil natuurlijk graag weten hoe het ervoor staat met de waterplanten. Eind juli zullen de maaiwerkzaamheden zijn afgerond, maar zover is het nog niet. Waar is deze week gemaaid?

Kijk [hier] eerst even naar de prachtige beelden die deze week zijn gemaakt van het maaien in het Gooimeer.

Snelvaarbaan Gooimeer klaar

De snelvaarbaan bij Almere is nu helemaal onder handen genomen.
Op de afbeelding hiernaast is goed te zien waar de afgelopen weken is gemaaid.  In de snelvaarbaan – het grote zwarte vlak - kan nu zo goed als waterplantvrij gevaren worden, ook in de aanvaarroutes vanuit de vaargeul.

Maaien voor de deur bij Huizen en in het bottervak

Onze coördinator in Huizen meldt:

“Vanaf de havenmonding Huizen is aan bakboordzijde het gebied naar de vaargeul richting Almere gemaaid. Hier en daar staat nog een klein beetje, maar dit wordt zo spoedig mogelijk nagelopen en geschoond.

Ook wordt vanaf vrijdag 6 juli het `bottervak` aangepakt, het grote rode vlak rechts van de vaargeul op onderstaande kaart.  Het gaat zeker een week duren voordat dit vak geschoond is. Het schone gedeelte is duidelijk waarneembaar, het nog niet gemaaide gedeelte is een voetbalveld”.

Maaien ondiepere plekken in Gooi- en Eemmeer

Afgelopen week is een strook gemaaid in het kleine Zeetje bij Spakenburg en verder zijn de toegangen en havenkommen van eilanden de Schelp, Huizerhoef en Dode Hond vrijgemaakt.

Wolderwijd - op aanpassing recreatiebetonning na - klaar

Het maaien op het Wolderwijd is afgerond.  Met dank aan de kranswieren (die het fonteinkruid naar dieper water verdringen) is zelfs meer bereikt dan het doel dat van te voren was gesteld voor 2018 .

Er kan een groter gebied binnen de recreatie betonning worden gebracht, omdat de belemmerende strook waterplanten tussen het zandwingebied en de Knardijk smaller bleek te zijn dan verwacht.  Deze strook kon daardoor over een grotere lengte worden uitgemaaid waardoor een iets groter vaargebied is ontstaan dan was voorzien.

Eiland de Biezen bereikbaar via ton WW17

De zone tussen de vaargeul en eiland de Biezen was wat groter dan gedacht, maar is ook vrijgemaakt. Vanaf de groene ton WW17 is de Biezen nu goed te bereiken.

Recreatiebetonning langs de randen van het vaargebied

RWS is gevraagd om nu de recreatie betonning volgens de rode lijn te gaan uitleggen. Naar verwachting gebeurd dit volgende week. Zodra de betonning gelegd is, zullen we dat op de website vermelden. Het  hele gebied binnen de recreatiebetonning is dan goed bevaarbaar. Dat wil niet zeggen dat er geen waterplant meer te zien is, maar je kunt er prima varen.

Veluwemeer

Vrijdag 6 juli is er nog een dag gemaaid op het Veluwemeer: zie kaartje. Het gaat om een hinderlijke strook aarvederkruid tussen een diep stuk water en een waterplantvrij ondieper deel. Hier staan wel kranswieren maar deze hinderen de doorvaart niet.  De strook loopt vanaf eiland de Krooneend richting Pierland. Door deze strook te maaien ontstaat een mooi groot aaneengesloten en prima bevaarbaar gebied.

Eemmeer

Vanaf maandag 9 juli wordt gemaaid op het Eemmeer. Er is 145 ha beschikbaar voor het maaien van de waterplanten tussen de vaargeul en de recreatiebetonning.  Zie bijgaand kaartje om te zien om welk gebied dit gaat. Het maaien van dit gebied zal niet in een week gedaan zijn. Eind van week 28 laten we zien welk deel klaar is.

Tot zover het verslag van deze week. 

Cookie-instellingen