de Gastvrije Randmeren, weergaloos watersportparadijs

2929 keer bekeken

Op vrijdag 7 december kwamen bestuurders, ondernemers en gebiedsbeheerders in het Dolfinarium bijeen om het onmogelijke mogelijk te maken; de 80 kilometer lange Randmeren te ontwikkelen tot één coherent en tegelijk gedifferentieerde hotspot voor waterrecreatie.

Met ruim zestig deelnemers is het eerste jaarcongres ‘samenwerken aan Randmerenkwaliteit’ van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren goed bezocht. Het ochtendprogramma is gericht op informeren en inspireren, ’s middags buigen de deelnemers zich over plattegronden en waterkaarten. Aan zeven thematafels ontleden werkgroepen met markeerstiften, potloodstrepen en kleurige stickers het hele gebied van Almere tot Kampen. De verscheidenheid van de watervlakken, met harde en zachte kustgebieden, en de open en gesloten achterlanden is voor tal van de aanwezigen zelf een openbaring. En als vanzelf vormt zich het beeld van één aaneengesloten en grenzeloos recreatie- en watersportgebied.

Ontschotten

De ontmoetingen hebben een enorme collectieve kennistoename als gevolg. Werkgroep-genoten delen hun gebiedsgeheimen. Van onbekende wandel-fietsverbindingen, geheime groenparadijzen en verscholen ankerplaatsen. En snel verschijnen in het grenzeloze en aaneengesloten gebied van de Randmeren nieuwe kansen en nieuwe verbindingen; een fietspad hier, een sluisje daar en waarom niet een extra theehuis, precies op die plek. Hier vindt de ultieme ontschotting plaats van 80 kilometer Randmeren, waarin 5 provincies, het Rijk, 16 gemeenten en 4 waterschappen samenkomen. Maar vandaag is het gebied één groot natuur én recreatief water- en kustlandschap.

Uitvoeringsprogramma

In de amper vijf jaar dat de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren bestaat, zijn grote projecten voltooid, zoals verbetering van waterkwaliteit, het inrichten van de eilanden en baaien voor recreatief verblijf , verdieping van vaargeulen en de herinrichting van oevers. De komende vier jaar gaan ook fijnmaziger impulsen de kwaliteit van het gebied verhogen. Met nog meer en betere onderlinge afstemming tussen gebieden en hun aanbod en de omschakeling van lokaal informeren naar collectief inspireren. De Gastvrije Randmeren presenteren zich collectief als Nederland’s meest aantrekkelijk lange lint in het waterlandschap voor gevarieerde recreatie.

Korte filmregistratie van het Jaarcongres Samenwerken aan Randmerenkwaliteit

Cookie-instellingen