Pilot twee keer maaien moet vaarseizoen verlengen

3873 keer bekeken

Met een vroege start en twee keer maaien in één seizoen zet Gastvrije Randmeren stevig in op verlenging van het vaarseizoen.

De snelle botenbaan bij Almere was in de zomer van 2018 door nagroei van de waterplanten maar één maand goed bruikbaar. En niet, zoals de coöperatie Gastvrije Randmeren nastreeft, continu bevaarbaar. Hetzelfde gold voor grote delen van het ondiepe Eemmeer.

De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren spant zich al jaren maximaal in om met het maaien van waterplanten op de Randmeren een zo groot mogelijk  vaargebied open te houden voor de recreatievaart. Op het Veluwemeer hoefde vorig jaar maar een kleine oppervlakte gemaaid te worden. Het lijkt er op dat daar de laag groeiende kranswieren het fonteinkruid verdringen waardoor het Veluwemeer continue goed bevaarbaar is. De grootste overlast doet zich voor op het Gooi- en Eemmeer en in mindere mate het Wolderwijd. Op het Gooi- en Eemmeer nemen de planten niet alleen in dichtheid en hoeveelheid toe, ze zorgen na het maaien door nagroei ook voor een heel kort vaarseizoen.

Pilot twee keer maaien

Vandaar dat dit jaar een pilot start waarbij een aantal locaties twee keer worden gemaaid.  Net als voorgaande jaren worden de maaiwerkzaamheden uitgevoerd door de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Als start van de pilot is afgelopen week de snelvaarbaan bij Almere voor een eerste keer gemaaid en ook een verbreding van de hoofdvaargeul aan de noordkant van  het Eemmeer. Later in het seizoen, wanneer de planten weer aangegroeid zijn, worden deze locaties een tweede keer gemaaid.  De pilot is mogelijk doordat belanghebbenden zoals provincie Flevoland en gemeenten - waaronder Bunschoten en mogelijk Zeewolde - plus de gemeenten aan het Gooimeer extra budget hebben ingelegd om deze grotere inspanning te kunnen leveren.

Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren en opdrachtgever voor het maaien ‘Het is ons streven om de vaargebieden open te houden van de lange vrije weekenden in  voorjaar tot het late najaar. Met deze pilot gaan we kijken of dit haalbaar is. Deze pilot wordt door ons natuurlijk gemonitord. We roepen watersporters op hun ervaringen op deze locaties vooral met ons en de regionale vertegenwoordigers van de Stichting Maaien te delen!’

 

 

 

Hoe verder?

Vanaf maandag 17 juni wordt op het Gooimeer verder gemaaid in het vak tussen de snelvaarbaan en de hoofdvaargeul. Op het Eemmeer wordt een start gemaakt met het maaien van vak 1, gelegen tussen de Eem en de haven van Spakenburg. Daarna komen ook de eilanden, het Wolderwijd en het Veluwemeer aan de beurt.

Op de hoogte blijven?

Nu het maaiseizoen is gestart worden jachthavens, watersporters en andere belanghebbenden vanaf 17 juni via nieuwsbrieven en deze website op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?
Stuur dan een berichtje naar info@gastvrijerandmeren.nl.
Via dit mailadres kunt u ook uw ervaringen met ons delen.

Cookie-instellingen