10.000 kilo waterplanten op een 'goede' dag

8101 keer bekeken

De vrachten waterplanten die per dag "geoogst" worden door de vissers variëren. Op het Gooi- en Eemmeer zijn er (veel) dagen dat er 30 m3 per dag per boot wordt gelost. Dat is zo rond de 10.000 kg.

Als de planten wat minder dicht staan of niet aaneengesloten (maar nog steeds het water onbruikbaar maken) is dat minder. De dagelijkse oogst varieert van 15 tot 30 m3 per dag per boot.

Gooimeer West

In de week van 3 juni is de snelvaarbaan bij Almere gemaaid. Het fonteinkruid is helaas alweer flink terug gegroeid. Dit was ook vorig jaar het geval. Het goede nieuws is, dat de snelvaarbaan dit jaar een 2e maaibeurt krijgt in het kader van de pilot 2x maaien. Vanaf donderdag 11 juli gaat de maaiboot op deze locatie weer hard aan het werk.

Houdt voor het laatste nieuws deze website in de gaten!

Op onderstaand kaartje is rood gearceerd aangegeven welk deel op het westelijk deel van het Gooimeer de komende weken gemaaid gaat worden. De oranje/gele vlakken zijn nu gemaaid. 

Gooimeer Oost

Op deze foto, die van bovenaf is genomen, is goed te zien hoe dicht begroeid het bottervak bij Huizen is.

Vanaf vorige week is hier dan ook hard gewerkt om zoveel mogelijk planten weg te halen. De 10.000 kg waterplanten die geoogst worden
op een 'goede dag' worden onder andere hier aan boord gehaald.

De oranje vlakken op het kaartje hieronder zijn nu onder handen genomen.

Het rood gearceerde op het kaartje hieronder is het deel dat in totaal gemaaid gaat worden.

Eemmeer

Op onderstaand kaartje is rood gearceerd aangegeven waar op het Eemmeer de komende weken gemaaid wordt. De oranje/gele delen zijn vanaf 3 juni gemaaid. Op basis van de ervaringen van vorig jaar is ook het Eemmeer aangewezen als proeflocatie voor de pilot 2x maaien.

De meeste meren hebben diepere delen (door zandwinning bijvoorbeeld) waar bij het maaien zoveel mogelijk op aangesloten wordt. Zo ontstaan mooie vaargebieden. Het Eemmeer daarentegen is in zijn geheel ondiep. Door te maaien wordt een vaargebied gecreëerd dat we natuurlijk zo lang mogelijk 'open' willen houden.

Vak 1 en 3 zijn begin juni gemaaid. Vak 3 is afgelopen week voor de 2e keer gemaaid.

Wolderwijd

Vanaf maandag 1 juli wordt er ook gemaaid op het Wolderwijd in het rood gearceerde gebied. Op onderstaand kaartje is te zien hoeveel er nu gemaaid is in het rood gearceerde gebied. In het Wolderwijd staat vooral veel tenger fonteinkruid.

Eilanden & Aanlegplaatsen

Goed om te checken als u één van onze natuurhavens gaat bezoeken:
het laatste nieuws over de eikenprocessierups. Gastvrije Randmeren
heeft besloten om één eiland in het Veluwemeer te sluiten.

Cookie-instellingen