Maailocaties Randmeren nu ook opgenomen in app waterplantmelder

10196 keer bekeken

De maaiboten zijn inmiddels alweer 7 weken van 's ochtends vroeg tot laat in de middag aan het werk op de Randmeren. 

De snelle botenbaan bij Almere is voor 3/4 voor de 2e keer gemaaid. Het is nu afwachten of de plantengroei afneemt of stopt. Vanaf juli zouden de planten minder hard moeten groeien en dat hopen we de komende weken te kunnen constateren. Het maaien van het bottervak bij Huizen is afgrond.

Er is gestart met maaien in vak 2 op het Eemmeer. Zie verderop in de nieuwsbrief het kaartje waar op staat aangegeven hoe ver de maaier gevorderd is. Voor het afronden van het - voor de 2e keer - maaien van vak 1 is nog ongeveer 2 dagen nodig.

Op het Wolderwijd en Veluwemeer is afgelopen week niet gemaaid. Alle inzet zit momenteel op het Gooi- en Eemmeer.


Nieuws

Bent u bekend met de app Waterplantmelder?

Als gebruiker kunt u melden op welke locaties in het IJsselmeergebied waterplanten voor overlast zorgen. Verder geeft de app de maaigebieden weer en voor locaties ook de gemaaide gebieden.

Vanaf nu zijn de locaties die gemaaid worden in Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en het Veluwemeer opgenomen in de app. 

Meer informatie of de app Waterplantmelder downloaden?
Ga dan naar de website Waterplantmelder.


Gooimeer West

Onderstaand kaartje geeft de stand van zaken weer op het Gooimeer West. De snelle botenbaan is voor twee-derde voor de 2e keer gemaaid.

Gooimeer Oost

Het Bottervak bij Huizen is in zijn geheel gemaaid. Hiermee zijn de te maaien gebieden nu helemaal onder handen genomen. In combinatie met aangrenzende diepere delen is het vaargebied gecreëerd dat op het 2e kaartje staat aangegeven.

Eemmeer

Er is gestart met maaien in vak 2 op het Eemmeer. Op het kaartje hieronder is te zien is hoe ver de maaiboot gevorderd is. In vak 1 wordt voor de 2e keer dit seizoen gemaaid. Voor de afronding is nog ongeveer 2 dagen nodig.

Wolderwijd

Op het Wolderwijd en Veluwemeer is afgelopen week niet gemaaid. Alle inzet zit momenteel op het Gooi- en Eemmeer. Hieronder nogmaals de kaartjes van vorige week met de gemaaide locaties op het Wolderwijd en Veluwemeer.


Wat gebeurt er nu eigenlijk onder water?


Voor het maaien van de waterplanten in de Randmeren heeft de coöperatie Gastvrije Randmeren een vergunning Natuurbeschermingswet gekregen voor het Eem- en Gooimeer en voor de Veluwerandmeren een ontheffing daarvoor.

Er moet bij het maaien van waterplanten aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat er gemaaid moet worden op minimaal 60 cm boven de waterbodem in water op NAP -1,50 meter of dieper (met uitzondering van een aantal specifieke ondiepe  zones). Een andere voorwaarde is dat er alleen met aantoonbaar beproefde methoden gewerkt mag worden.

Toetsingscriteria daarvoor zijn: de waterplanten knippen en niet uittrekken, de apparatuur moet in hoogte verstelbaar zijn en op op 60 cm boven de waterbodem ingesteld kunnen worden en het restmateriaal  moet worden opgevangen en afgevoerd. 

Er zijn al heel wat foto's langsgekomen van de maaiboten en van de netten vol waterplanten. Nu eens wat foto's van de maaibalk die altijd onder water zit: de scharen die het fonteinkruid op 60 cm boven de bodem afknippen.

 

Cookie-instellingen