Warm, warmer, warmst

16819 keer bekeken

Deze inleiding van vorig jaar 30 juli kunnen we één op één overnemen: ‘Hittegolf of niet, er wordt gewoon door gemaaid. En heet was het. Petje af voor de mannen die tijdens de warmste dagen gewoon door zijn gegaan met dit zware werk!'

Ook nu: hulde de harde werkers die het varen weer een beetje makkelijker hebben gemaakt!

Gooimeer West

Onderstaand kaartje geeft de stand van zaken weer op het Gooimeer West. Het voor de 2e keer maaien van de snelle botenbaan is afgerond.

Invaarroute snelle botenbaan

We kregen de vraag hoe je de snelvaarbaan bij Almere in komt, aangezien het omliggende gebied vol staat met planten. Invaren gaat het beste vanaf de gele boei 'Sport B' in de vaargeul. Vanaf die boei gaat een geultje naar de botenhelling aan de dijk.

Via dit geultje is het snelvaargebied binnen te varen. Zie het kaartje hieronder.

Gooimeer Oost

Hier is het maai-werk afgerond. Op onderstaand kaartje is het vaargebied weergegeven dat is ontstaan na het maaien. Het zijn de gemaaide gebieden gecombineerd met de diepere gebieden waar sowieso geen overlast is.

Eemmeer

Vak 2 van het Eemmeer is voor 90 % voor een 2e keer gemaaid. Er rest nog een klein stukje. De klus wordt volgende week afgemaakt.

Wolderwijd

Een deel van het al eerder gemaaide vak in het Wolderwijd is nu voor een 2e keer gemaaid. Het betreft het oranje vlak.

Wolderwijd
voorhaven Zeewolde & doorgang bij eiland de Zegge waren al gemaaid.
Zie onderstaand kaartje.


 

Veluwemeer

Ook op het Veluwemeer is de situatie niet veranderd.
Zie hieronder.

Nog een week of twee

De verwachting is dat de maaiers nog een week of twee nodig hebben om het maaiwerk af te ronden. We houden u op de hoogte.

 

Cookie-instellingen