Gastvrije Randmeren dient zienswijze in bij Noord Holland

872 keer bekeken

In de omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland is het voornemen opgenomen om eiland de Dode Hond ontoegankelijk te maken voor recreatie. Voor Gastvrije Randmeren aanleiding een zienswijze in te dienen.

Vanaf 18 februari 2020 ligt het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland ter inzage. In deze verordening is het voornemen opgenomen om eiland de Dode Hond ontoegankelijk te maken voor recreatie. Voor Gastvrije Randmeren – dat de recreatieve aanlegvoorziening op het eiland in beheer heeft – is dit een verrassende en ongewenste ontwikkeling. Vandaar dat de coöperatie namens de 16 gemeenten op dit voornemen haar formele zienswijzen heeft ingediend.

Samenvatting van de zienswijzen:

Er wordt voorbij gegaan aan het bestaand rechtmatig gebruik van de natuurhaven op de zuidoostelijke punt van het eiland.

Het voornemen is niet in overeenstemming met de afspraken die Gastvrije Randmeren heeft met Staatsbosbeheer Noord-Holland (eilandeigenaar, terreinbeheerder en verpachter van De Dode Hond) over de revitalisering van de natuurhaven Dode Hond voor natuurrecreatie en de mogelijkheid eiland Huizerhoef volledig recreatief te ontwikkelen.

Het voornemen is niet in overeenstemming met de subsidiebeschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, eveneens om het eiland De Dode Hond te revitaliseren.

Gastvrije Randmeren gaat er vanuit dat het voornemen berust op een vergissing. Eén met grote gevolgen voor de recreatie(vaart) en natuurbeleving op het Eemmeer als deze niet gecorrigeerd wordt.

De coöperatie vraagt dan ook aan Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsverordening NH2020 zodanig gewijzigd vast te stellen, dat het bestaande recreatieve gebruik op het eiland De Dode Hond ongewijzigd blijft toegestaan en dat het de voorgestane ontwikkelingen op de eilanden De Dode Hond en Huizerhoef niet in de weg staat.

U kunt de zienswijze van Gastvrije Randmeren met bijlagen inzien op de projectpagina revitalisering haven eiland Dode Hond, onder 'Documenten' in de rechterkolom.

Cookie-instellingen