Gedragscode corona voor de watersporter

1234 keer bekeken

HISWA-RECRON heeft een gedragscode opgesteld voor waterrecreanten. De Gedragscode is opgesteld in samenwerking met gemeente Wijdemeren en de Coöperatie Gastvrije Randmeren.

Gedragscode corona voor waterrecreanten

Natuurlijk moet iedereen zo veel mogelijk thuis blijven, maar als mensen toch het water op gaan, is het belangrijk om dit op verantwoorde wijze te doen. Deze code moet ervoor zorgen dat de RIVM-maatregelen ook op het water worden nageleefd.

‘Wij hebben voor de jachthavens het HISWA-RECRON Protocol Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus’ opgesteld, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Ter aanvulling hierop kunnen watersportbedrijven nu deze gedragscode communiceren naar hun klanten, zodat zij geattendeerd worden op verantwoord gedrag op het water.

Ga goed voorbereid op pad

‘In de gedragscode adviseren wij bijvoorbeeld om niet met twee boten naast elkaar te gaan liggen bij de wachtsteigers voor de sluizen en om, bij het aanleggen van open boten aan openbare steigers, een box vrij te houden tussen de boten’, aldus Krijger. Ook wijst de gedragscode op de beperkingen en wijzigingen in sluis- en brugbedieningen. Het advies: ga goed voorbereid op pad om onaangename verrassingen onderweg te voorkomen.

Lees hier de gedragscode.

Cookie-instellingen