Waterplanten op de politieke agenda

15273 keer bekeken

Sector vreest gevolgen overheidsbeleid en schrijft een Open Brief en Kamervragen over waterplanten

Het platform Waterrecreatie heeft in een Open brief haar zorgen geuit over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie. De open brief is gericht aan alle overheden.

CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts stelde op 1 juli schriftelijk een aantal vragen aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over waterplantenproblematiek op de Randmeren en het Zuidelijk IJsselmeergebied. U kunt de vragen hier lezen. De reactietijd is 14 dagen maar deze termijn wordt niet altijd gehaald.

Cookie-instellingen