Handen op elkaar voor ‘Groene Kruispunt’ Strand Horst en strand Nulde

5453 keer bekeken

Op 30 juni ondertekenden de initiatiefnemers van het Groene Kruispunt en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen een overeenkomst die de weg vrijmaakt voor de aanleg van het Groene Kruispunt. Een belangrijke mijlpaal.

Met de ondertekening van de overeenkomst door de gemeenten Ermelo en Putten, grondeigenaar Leisurelands, Gastvrije Randmeren en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen zeggen alle partijen volmondig ‘ja’ tegen de aanleg van het Groene Kruispunt op strand Nulde en strand Horst aan de Strandboulevard/Palmbosweg in Putten en Ermelo.

Leo van der Velden, wethouder gemeente Ermelo: “Door alle partijen is intensief samengewerkt aan de invulling van het Groene Kruispunt. Vanuit deze samenwerking ligt er nu een prachtig plan waarvoor breed draagvlak is en waar we mee aan de slag kunnen”.

Eerder al werd het inrichtingsplan vastgesteld, dat is opgesteld in samenspraak met verschillende stakeholders, waaronder Jaap Schrὃder (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) en Tjalling van der Meer (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe).

In de op 30 juni ondertekende overeenkomst zijn vervolgens de afspraken met betrekking tot de concrete inrichting en ook het beheer en onderhoud formeel vastgelegd.

Jaap Schrὃder en Tjalling van der Meer: “Dit is voor de Vogelbeschermingswacht en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging aanleiding om haar beroepschrift tegen het bestemmingsplan Strand Horst in te trekken”.

Wanneer het bestemmingsplan Strand Horst, met daarin opgenomen het Groene Kruispunt, bij de Raad van State de eindstreep haalt, kan met de aanleg van het Groene Kruispunt worden begonnen. Hierbij moet nog wel rekening te worden gehouden met het broedseizoen van half maart tot september, waarbinnen geen verstoring door (graaf)werkzaamheden is toegestaan.

Rietmoeras, loofbos, grasland en onderwaterbos

Het Groene Kruispunt wordt een rietmoeras dat overgaat in loofbos en grasland. Een leefgebied waar de grote karekiet, roerdomp, otter, ringslang en snoek zich thuis voelen. Op het Nuldernauw zorgt een palenrij voor een rust- en foerageergebied voor watervogels en in het water komen ‘onderwaterbossen’ waar vissen kunnen schuilen. Voor langsfietsende natuurliefhebbers is er straks een vogelkijkhut met prachtig uitzicht op het moerasgebied en het water.

Het Groene Kruispunt is een actualisering van een natuurversterkingsopgave uit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren uit 2001 en draagt nu ook bij aan de natuurdoelen uit het Natura 2000 beheerplan Veluwerandmeren en de Kaderrichtlijn Water.

Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren: “Het Groene Kruispunt is een project waar veel spelers bij betrokken zijn en dat verschillende doelen dient. De uitdaging om alle hoofdrolspelers op één lijn te krijgen is geslaagd en dat is een plus voor zowel de natuur als de inwoners en bezoekers”..

De aanleg van het Groene Kruispunt komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands zal zorg dragen voor het beheer en onderhoud op het land. De gemeenten Putten en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rust- en foerageergebied op het water en gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied.

Kees Rutten, directeur Leisurelands: “Wij zijn blij te kunnen bijdragen aan dit mooie project dat bijdraagt aan de biodiversiteit op onze gebieden, maar ook omdat hiermee na meer dan 10 jaar nu een belangrijke stap gezet wordt richting de realisatie van de plannen voor Strand Horst”.

Het Groene Kruispunt is onlangs ook door de provincie Gelderland opgenomen in het ‘Gelders Natuur Netwerk’ en bovendien draagt de provincie financieel bij aan de vogelkijkhut. 

Roelof Koekkoek, wethouder gemeente Putten: “De aanleg van deze groene zone geeft een mooie impuls aan zowel recreatie als natuur”.

Ook Rijkswaterstaat Midden-Nederland draagt haar steentje bij door het aanbrengen van de twee onderwaterbossen en vraatrasters om het waterriet uit te breiden en om schade door vraat van ganzen te voorkomen.

Cookie-instellingen