Mijlpaal in IJsseldelta Programma

852 keer bekeken

Op maandag 26 juni is het deelproject Recreatieterreinen opgeleverd. Hiermee is een belangrijke mijlpaal in het IJsseldelta Programma gerealiseerd.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst stonden gebruikers en eigenaren van de terreinen, de bestuurders van betrokken provincies en gemeenten, de uitvoerend aannemer en projectorganisatie N307 Roggebot-Kampen als opdrachtgever stil bij de uitgevoerde werkzaamheden. Met drie botters voeren zij langs de vijf locaties van het project en heeft op elke locatie een symbolische overdracht plaatsgevonden.

Oskar de Kuijer, projectmanager namens projectorganisatie N307: “In de afgelopen 2 jaar is het project in een aantal delen uitgevoerd. Havens zijn gebaggerd, kades zijn verhoogd en terreinen opnieuw ingericht. De werkzaamheden waren met elkaar afgestemd op het gebruik en hebben daarom vooral buiten het recreatieseizoen plaatsgevonden. Op die manier konden de recreatieterreinen gedurende de uitvoering ook in gebruik blijven. Ik ben er trots op dat alle betrokken partijen intensief met elkaar hebben samengewerkt om deze mijlpaal te halen en wens alle gebruikers een fijn gebruik toe de komende jaren.”

Fasering deelprojecten
Eerst werd de toegangsweg naar en de kade en sluis om het toen in aanbouw zijnde EuroParcs De IJssel Eilanden heen gemaakt. Daarna is de locatie van kanovereniging Skonenvaarder en de kanowedstrijdbaan in het Drontermeer gemaakt. Tenslotte zijn de haventjes en terreinen aan Flevolandse zijde gerealiseerd (de Meerkoet, de Smient en WSV Roggebot). Per recreatieterrein vond een symbolische overdracht van het terrein plaats:

  • aan de eigenaar (gemeente Dronten voor de Meerkoet, Smient en WSV Roggebot, gemeente Kampen voor terrein Skonenvaarder en toegangsweg, EuroParcs voor de kade en sluis rondom het EuroParcs terrein)
  • aan de gebruiker, respectievelijk kanovereniging Skonenvaarder, EuroParcs, Stichting Gastvrije Randmeren (Meerkoet en Smient) en Watersportvereniging Roggebot.

Na het huidige recreatieseizoen worden alle terreinen nagelopen en gecontroleerd op groei van het ingezaaide gras en de zetting van de opgehoogde terreinen.

Waarde toevoegen aan regio
Gedeputeerde Jan de Reus sprak namens provincies Flevoland en Overijssel: “Het IJsseldelta Programma is een unieke samenwerking tussen het Rijk en de regio om Nederland waterveilig te houden en om een aantal regionaal belangrijke doelen zoals doorstroming van het verkeer, natuur en recreatie te realiseren. Door de intensieve en goede samenwerking in de afgelopen jaren mogen we trots zijn dat we zo’n groot programma binnen de tijd en geraamde kosten uitvoeren. Maar bovenal projecten realiseren die waarde aan de regio toevoegen, waarvan de recreatieterreinen een prachtig voorbeeld zijn.”

Nieuwe erfpachtovereenkomst recreatieve aanlegvoorzieningen getekend

Gemeente Dronten en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren ondertekenden tijdens de feestelijke afsluiting project Recreatieterreinen op 26 juni ook een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de recreatieve aanlegvoorzieningen Smient, De Meerkoet en de, ten zuiden van de Reevesluis gelegen, Kleine Zwaan. Zij hebben met elkaar langjarige afspraken gemaakt over het toezicht, beheer en onderhoud van deze natuurhavens, waarmee deze voor de komende 10 tot 20 jaar publiek toegankelijk blijven voor de inwoners en toeristen.

Het voornemen is om op de Meerkoet nog voor de zomervakantie een eco-toilet te plaatsen. Op een aantal andere locaties, bijvoorbeeld eiland Pierland en Knarland, is al een eco-toilet te vinden.

Cookie-instellingen