Start rietherstel Veluwemeerkust bij Nunspeet

14479 keer bekeken

Met de aanplant van riet gaven gedeputeerde van Dijk van de Provincie Gelderland, wethouder van den Berg van de gemeente Nunspeet en wethouder Dijksterhuis, voorzitter Gastvrije Randmeren, op 4 december het startsein voor herstel en uitbreiding van de rietzone langs het Veluwemeer bij Nunspeet.

Het versterken van de rietzone langs de hele  kustlijn van het Veluwemeer is één van de projecten die in het kader van de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) door Gastvrije Randmeren, een samenwerking van 16 randmeergemeenten wordt gerealiseerd. Het tracé bij Nunspeet maakt deel uit van een groter rietherstelplan en is het 3e tracé dat wordt aangepakt. Eerder al werden delen van de rietzone bij Elburg versterkt.

Riet voor karekiet, leefgebied voor de otter en kraamkamer voor snoek

Door herstel en uitbreiding van de rietzone wordt het leefgebied van rietmoerasvogels zoals de Grote Karekiet, Roerdomp en Baardmannetje, maar ook van dieren als de otter en vissoorten zoals de snoek verbeterd . Verder draagt een gezonde rietzone bij aan de versterking van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen de EHS). Vandaar dat ook de Provincie Gelderland bijdraagt aan de financiering van het project. De heer van Dijk, gedeputeerde: ‘Hier is een goed evenwicht gevonden tussen Natura 2000-maatregelen en economie. Om recreatie, verbreding van de vaargeul  en zandwinning mogelijk te maken investeren we in natuur  en landschap. Ook dragen we bij aan het herstel van een uniek cultuurhistorisch gebied door de strandwal uit de tijd van de Zuiderzee  te herstellen en weer beleefbaar te maken.’

Herstel oud landschap

In Nunspeet wordt het herstel van de rietzone gecombineerd met het herstel van een oude strandwal en de aanleg van een paaigebied – een kraamkamer – voor vis. Wethouder van den Berg van de gemeente Nunspeet: ‘De strandwallen langs de Zuiderzee  zijn ontstaan vóór 1600 en vormden een  natuurlijke bescherming voor het achterland. Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn veel strandwallen afgegraven. Met het materiaal dat vrijkomt bij aanleg van het paaigebied wordt de strandwal bij Nunspeet in ere hersteld’. 

Ruimte voor mens en natuur

De rietzone  met het achterliggende paaigebied en de strandwallen vormt een groene zone tussen de campings ‘Droompark Bad Hoophuizen’ en ‘De Oude Pol’. De heer Dijksterhuis, voorzitter van Gastvrije Randmeren: ‘Op dit oude landschap, met resten uit het Zuiderzeeverleden moeten we zuinig zijn. Het maakt het randmerengebied tot een uniek gebied waar natuur, recreatie, nieuw- en oud land elkaar afwisselen en versterken’.

Cookie-instellingen