863.000 jonge palingen uitgezet in Randmeren

3114 keer bekeken

Dinsdag 14 april zijn er 863.000 jonge palingen uitgezet in het Wolderwijd en het Veluwemeer. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand. Stichting DUPAN zorgt in samenwerking met beroepsvissers voor de uitzet van de palingen.

Glasaal

Deze jonge palingen, zogenaamde glasaal, komt aan op de Europese kusten, nadat de stroming ze meenam op een tocht van zo’n 6.000 kilometer vanuit de Sargassozee (Bermudadriehoek), waar ze geboren zijn. De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid zelfstandig langs onze kustbarrières te komen. Door deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De glasaal is afkomstig uit Frankrijk, waar de palinkjes de afgelopen dagen bij de monding van rivieren werden gevangen. In een vrachtwagen met bijna 273 koelboxen zijn ze vannacht naar Nederland gereden. De Visserijbedrijven van Henk Timmer en Jan Foppen zetten hun boten in om de palinkjes de Randmeren op te varen en uit te zetten.

Landelijke uitzet

Naast het Wolderwijd en het Veluwemeer worden in een periode van enkele weken daarna ook jonge palingen op verschillende andere locaties in Nederland in de natuur vrijgelaten. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Europees Visserijfonds:
Investering in duurzame visserij

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds®. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In april en mei staan diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.

Bron: http://www.dupan.nl/nl/nieuws/863-000-jonge-palingen-uitgezet-in-randmeren-/

Cookie-instellingen