Overlast waterplanten kan gemeld worden!

3851 keer bekeken

Gastvrije Randmeren co├Ârdineert ook dit jaar weer het maaien van de waterplanten in de Randmeren. Intentie is het maaien in de laatste week van juni te starten. De exacte startdatum is altijd afhankelijk van de groei van de waterplanten.

Overlast melden

Om de meest overlast gevende locaties van het Doorgroeid Fonteinkruid en Aarvederkruid in de Randmeren tussen de Hollandse brug bij Almere tot de Roggebotsluis bij Kampen in kaart te brengen, roepen we uw hulp in.

Hoe en wanneer?

Wij vragen u in de periode van 3 tot 19 juni de overlastlocaties te melden, bij voorkeur via de speciale meldingenmodule op op onze homepage. Klik op de button ‘Overlast waterplanten? Meld hier de locatie’ en u wordt doorgeleid naar een kaart waarop u de locatie(s) kunt markeren. Ook kunt u een melding doen via info@gastvrijerandmeren.nl of telefoon-nummer 0341 – 47 44 04. Graag zo specifiek mogelijk, met vermelding van tonnummers en/of gps-coördinaten.

Wat gebeurt er met uw melding?

Er kan/mag jaarlijks maar een bepaalde oppervlakte waterplanten gemaaid worden. Er moeten dus keuzes gemaakt worden waar wel/niet gemaaid gaat worden. Aan de hand van de meldingen wordt een totaaloverzicht samengesteld van de locaties die de grootste overlast van de waterplanten ondervinden. In commissies die worden samengesteld uit vertegenwoordigers van het Watersportverbond, HISWA en havens/verenigingen worden de te maaien voorkeurslocaties en oppervlakten gekozen.

Wanneer wordt er gemaaid?

Enigszins afhankelijk van de groei van de waterplanten wordt op 29 juni gestart met het maaien in de Randmeren. Er wordt naar gestreefd uiterlijk 28 juli klaar te zijn met de werkzaamheden. De gebieden worden gemaaid met inzet van (drie) beroepsvissers.

Hoe weten watersporters waar gemaaid wordt/is?

Als de voorkeurslocaties vastgesteld zijn zullen we dit ook weer per mail en via de website communiceren. De locaties die daadwerkelijk gemaaid zijn worden vanaf 1 juli op de website gepubliceerd.

Nog vragen?

Gastvrije Randmeren is bereikbaar via telefoonnummer 0341 – 47 44 04  of via info@gastvrijerandmeren.nl.

Cookie-instellingen