Vrijetijdseconomie als aanjager voor gebiedsontwikkeling Randmeren

4697 keer bekeken

De positionering van de Randmeren markeert een nieuwe fase voor de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren en haar partners. Een natuurlijk moment om te wisselen van directeur. Jan van der Perk droeg met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het stokje over aan Rita Braam – van Valkengoed. Dat vond plaats tijdens een symposium op donderdag 11 juni, met sprekers Sybilla Dekker, Hans Mommaas en Cees Slager.

Titel van het symposium was ‘Omkijken naar de toekomst van de Randmeren’. De 80 kilometer randmeren tussen Hollandse Brug en Ketelbrug hebben zich ontwikkeld tot een veelzijdig vrijetijds- en recreatiegebied dat bij binnenlandse en buitenlandse bezoekers nog relatief onbekend is. De bestaande gebiedskwaliteiten bieden een mooi en uitdagend toekomstperspectief voor bovenregionale gebiedsontwikkeling.

Sybilla Dekker: ‘Intensieve samenwerking tussen overheden en ondernemers is een  voorwaarde om als winnaar uit de toenemende concurrentie tussen regio’s te komen...’

Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM: ‘De Randmeren hebben een enorme potentie. Wat voor auto’s, taxi’s en recreatiewoningen en geldt, geldt ook voor pleziervaart. Het bezit van een boot, schip of jacht neemt significant af, maar de belangstelling voor een middag, een dag, een weekend of een week verblijf op of bij het water blijft bestaan. Het creëren van een passend aanbod vraagt om samenwerking tussen ondernemers en overheden in stevige netwerken. ‘Ondernemers en particulieren zijn aan zet, met de overheid als verbinder, aanjager en netwerkpartner ’. Sybilla Dekker roept gemeenten op tot het vereenvoudigen van procedures voor realisatie van ondernemersinitiatieven. Daarin liggen kansen voor gebiedsontwikkeling.

Zingeving sleutelwoord voor de toekomst

Cees Slager, CEO Molecaten,: ‘Werk vanuit de kernbegrippen zingeving en beleving aan nieuwe recreatieve toeristische producten en iconische ankers’. Als nieuwe doelgroepen noemde Cees Slager bezoekers uit Polen en andere Oost Europese landen en huidige generaties in Canada en Amerika die op zoek gaan naar de wortels van hun familiegeschiedenis. Deze eeuw wordt volgens Cees Slager de eeuw van de spelende mens. ‘De spelende mens wil bewegen, frisse lucht inademen en verrijkt huiswaarts gaan. Het Randmerengebied dat zó centraal ligt  is daarvoor uitermate geschikt!’.

Multiculturele smeltkroes op vrijetijdsmarkt vraagt om keuzes

‘Kunst en cultuur staan aan de top van populaire toeristische activiteiten’ weet Hans Mommaas, hoogleraar Vrijeteijdseconomie aan de universiteit van Tilburg. Ook reizen mensen om de ervaring: ‘waar ik nu toch geweest ben….!’ Wil je er als regio toe doen, dan moet je je bezoekers kennen en weten welk aanbod past. Het komt aan op het maken van de juiste keuzes en je identiteit scherp neerzetten.  De binnenlandse infrastructuur is de kurk waarop alles drijft. Zorg dat je die op orde hebt voordat je je op de bezoekers uit Azië en Amerika richt.

Verbinden en faciliteren

Rita Braam, nieuwe directeur van de coöperatie, ziet volop kansen en uitdagingen voor ontwikkeling van de vrijetijdsecomie vanuit de ontwikkelkracht van partijen in de regio. Voor de coöperatie ziet zij hierin een rol als netwerkpartner, als verbinder van bestaande netwerken en structuren en aanjager van innovatie. ‘De tijd van vergaderen is voorbij’, zegt zij, ‘het komt nu aan op het selecteren van 10 acties en met deze initiatieven  nieuwe bezoekers naar het gebied trekken. Want niet alleen voor de ‘oude’ en ‘nieuwe’ watersporter is het gebied interessant, maar juist ook voor wie culturele activiteiten zoekt, nieuwsgierig is naar innovaties in de watersector of geniet van sportieve evenementen direct langs het water’.

Cookie-instellingen