Naar meer en veilig waterplantenvrij recreatiewater

10283 keer bekeken

Vul tussen 14 januari en 17 februari de vragenlijst in!

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een enorme opmars van waterplanten. Waterplanten leveren enerzijds een positieve bijdrage aan schoon en gezond water, maar zijn anderzijds enorm hinderlijk voor de recreatievaart en andere vormen van waterrecreatie. In de zomer vormen ze groene velden waardoor varen, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie vrijwel onmogelijk worden. Vaargebieden worden moeilijk bevaarbaar en de veiligheid van waterrecreanten komt in het geding.

Help mee de overlast van 2015 in kaart te brengen

Het Watersportverbond start daarom een campagne in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging om gezamenlijk dit probleem aan te pakken en de overlast van waterplanten in kaart te brengen.

Afgelopen zomer dreven als gevolg van waterplanten meerdere pleziervaartuigen stuurloos rond. Een tweetal te hulp geschoten boten van lokale reddingsdiensten werden door waterplanten gehinderd in hun reddingswerkzaamheden en ook raakte een man, die een tweetal zwemmende kinderen trachtte te redden die verstrikt waren geraakt in waterplanten, zelf in nood (en ontving voor zijn heldendaad de Pieter van Vollenhoven Penning).

In reactie op vragen gesteld in de Tweede Kamer gaf de minister van Infrastructuur en Milieu te kennen dat in de periode 2012-2014 landelijk slechts 9 incidenten bekend waren waarbij waterplanten als oorzaak aan te merken waren.

Het Watersportverbod, Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging menen, gebaseerd op eigen navraag en waarnemingen, dat er sprake is van veel meer dan de genoemde 9 incidenten én dat de omvang van ervaren overlast binnen de waterrecreatie enorm is toegenomen.

Vul de vragenlijst in, dat kan nog tot 17 februari

Daarom hebben deze 5 partijen de handen ineengeslagen om de ervaren overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen. Hiertoe hebben zij een enquête opgesteld en vragen zij alle waterrecreanten in Nederland aan te geven, waar en wanneer zij overlast hebben ervaren in het jaar 2015 én wat deze overlast betekend heeft voor hun plezier en veiligheid.

Genoemde partijen zijn van mening dat de plantengroei nodig is voor de verbetering van de waterkwaliteit, maar dat de grote en snelle toename van de plantengroei  de waterrecreatie onnodig belemmert. Ook is niet duidelijk waar veilig gerecreëerd kan worden. Zij stellen daarbij dat tijdig en voldoende maaien de waterplantenoverlast aanzienlijk kan reduceren. Dit maaien van waterplanten gebeurt echter tot op heden slechts in een enkel gebied, en dan ook in onvoldoende mate. Zo maait Rijkswaterstaat alleen bij overlast in de vaargeul, terwijl de ernstige hinder wordt ervaren buiten deze vaargeul. Recreatievaart, zwemmers en andere waterrecreanten bevinden zich juist buiten de vaargeul vanwege de benodigde ruimte én ter voorkoming van onveilige situaties met de beroepsvaart.

Inzet van de resultaten

De resultaten van de enquête zullen door genoemde vijf partijen gepresenteerd worden aan de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing voor meer veilig en waterplantenvrij recreatiewater. 

 

 

 

 

Cookie-instellingen