Gebiedscoöperatie Randmeren gaat eigen initiatief maaien waterplanten belonen

13410 keer bekeken

Net als voorgaande jaren coördineert de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren het maaien van de waterplanten in de Randmeren tussen Almere en Kampen. Hoewel de waterplanten zorgen voor prachtig helder water, ondervinden watersporters elk jaar veel overlast van de fonteinkruidvelden.

Vandaar dat al jaren wordt gemaaid op de locaties waar dit het hardst nodig is. In het derde pilotjaar dat in regionaal verband de waterplantenoverlast wordt aangepakt, is er nieuws vanuit de gemeentelijke samenwerking. Omdat er vanuit de vergunningen meer hectares gemaaid mogen worden dan voorgaande jaren is er voor het eerst ruimte voor eigen initiatieven uit de regio. Gastvrije Randmeren heeft 40.000 euro vrijgemaakt voor cofinanciering. Bij elke euro eigen maai-initiatief legt de gebiedscoöperatie een euro bij.

Meer maaihectares, ruimte voor eigen initiatief

Op basis van de kartering van waterplanten door Rijkswaterstaat in 2015 en na gesprekken met vergunningverleners Noord-Holland en Flevoland heeft de coöperatie voor komend seizoen maaivergunningen gevraagd voor een groter maaioppervlak: 400 hectare voor Gooi- en Eemmeer (was 200) en 300 hectare voor de Veluwerandmeren (was 150 hectare). Het ziet er naar uit dat deze worden vergund. Als de vergunningen inderdaad definitief worden, is er dit jaar dus voor het eerst ook ruimte voor eigen initiatief.

Uit de gemeentelijke en pilotmiddelen kan vanaf 1 juli 450 hectare worden gemaaid, 100 hectare meer dan de voorgaande jaren. Vanuit de vergunningen is dan nog 250 hectare ‘over‘. Er is dus ruimte voor aanvullende maaiopdrachten, op initiatief van en gefinancierd door inwoners, ondernemers, watersporters of vrienden van het randmerengebied. De gemeenten maken een deel van hun onderhoudsbudget vrij om eigen initiatieven te belonen door elke euro inleg te verdubbelen. Hiermee kan meer bevaarbaar recreatiewater gerealiseerd worden, een grote wens van de gebruikers van de Randmeren. Aanvullende maaiopdrachten zullen binnen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden ingevuld, belangrijkste criterium is >1.50 meter diepte van het water.

Meer waterplantvrij recreatiewater? Kom in actie!

Heeft u als watersportvereniging, groep van surfliefhebbers of een andere groep gebruikers budget om gezamenlijk extra hectares te laten maaien? Meldt dan uw initiatief bij Gastvrije Randmeren via info@gastvrijerandmeren.nl. Meer informatie over de cofinanciering en de voorwaarden vindt u hier.

Cookie-instellingen