Het maaiseizoen voor waterplanten is weer gestart!

6534 keer bekeken

Drie lokale vissers maaien full-time in de maand juli. De vissers maken de toegangen vrij tot havens, eilanden en aanlegplaatsen en vergroten het bevaarbaar oppervlak van wedstrijdgebieden, snelvaarbanen, surflocaties en recreatiewater.

Waar wordt gemaaid?

Op deze kaarten is te zien welke locaties in 2016 gemaaid worden, rekening houdend met het maximaal aantal hectares dat vergund is: 400 hectare voor Gooi- en Eemmeer en 300 hectare voor de Veluwerandmeren.

Bij de selectie is uitgegaan van het waterplantvrij maken van de toegangen tot de havens/eilanden en aanlegplaatsen en het vergroten van het bevaarbaar oppervlakte van wedstrijdgebieden, snelvaarbanen, surflocaties en recreatiewater. Het gaat daarbij om water dieper dan 1.50, met uitzondering van een aantal in de vergunning vastgelegde ondiepere delen (o.a. toegang tot de vaargeul vanaf de reddingsbrigade Blaricum en het kleine Zeetje bij Blaricum). Dit jaar wordt voor het eerst ook 35 ha gemaaid ten westen van de Hollandse Brug bij Almere.

Door wie wordt er gemaaid

Gastvrije Randmeren geeft als vergunninghouder opdracht tot maaien aan de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren coördineert het maaien van de waterplanten door drie beroepsvissers. Bij de maaiwerkzaamheden zijn ook vrijwilligers actief vanuit de omliggende havens en watersportverenigingen.

Cookie-instellingen