Vogelgriep treft ook vogels in het Wolderwijd

7492 keer bekeken

In de week van 8 november 2016 kwamen de eerste signalen binnen over dode trekvogels in Nederland die mogelijk het vogelgriepvirus bij zich dragen. Het ministerie van Economische Zaken vaardigde een ophokplicht voor landbouwpluimvee uit om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Niet besmettelijk voor mensen

De dode trekvogels werden op verschillende locaties gevonden en diverse instanties zijn inmiddels begonnen met het opruimen van de dode vogels. Ondertussen is duidelijk geworden dat het gaat om het vogelgriepvirus H5N8. Dit is zeer besmettelijk (virulent) voor vogels maar heeft geen effect voor mensen, tenzij men langdurig in contact is geweest met besmette dieren.  

Ruimen vogels Wolderwijd

Behalve in de Gouwzee zijn ook veel dode vogels aangetroffen in het Wolderwijd. Op 8 november is Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeenten, waterschappen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst (GGD) gestart met het opruimen van dode watervogels. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier helpt mee door inzet van bootjes en mensen. In het Wolderwijd heeft Waterschap Zuiderzeeland 2 bootjes ingezet om zoveel mogelijk dode vogels te ruimen. Defensie ondersteunt door het in kaart brengen van het spreidingsgebied met de ScanEagle.

Verder verloop nog niet te voorspellen

Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over het verloop van de vogelgriep. De eerder genoemde instanties blijven actief met het opruimen.

Dode vogels melden?

Mocht u een enkele dode vogel aantreffen dan is er niet direct aanleiding om actie te nemen. Waarschijnlijk gaat het dan om een natuurlijke dood. Zodra er meer dode vogels op dezelfde locatie worden aangetroffen, dient er actie te worden ondernomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maar ook uw eigen gemeente  zijn daarin het eerste aanspreekpunt.

contact opnemen met de NVWA
 

Cookie-instellingen