Terugblik waterplantenseizoen 2020

Het maaiseizoen 2020 is op 24 augustus afgerond met een laatste maai-activiteit op het Gooimeer. Al met al was 2020 een bijzonder seizoen met nogal wat afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Trage start en minder doorzicht

Zo was er sprake van een trage start van de groei van waterplanten met in juni ook nog een tijdelijke groeistagnatie. Er kwamen in het algemeen minder waterplanten aan de oppervlakte en het water was minder helder dan vorig jaar. De nagroei wisselde per locatie. Een sluitende verklaring voor deze afwijkingen is nog niet voorhanden.

Een terugblik per meer

Het Veluwemeer is op dit moment binnen de recreatiebetonning prima bevaarbaar. De begroeiing wordt al een aantal jaren gedomineerd door de bodembedekkers Kranswier en Sterkranswier. Beide soorten maken het andere planten erg moeilijk. Op 2 locaties is beperkt Doorgroeid Fonteinkruid gemaaid. Andere beperkte overlast verdween eind juli spontaan door het afsterven van Schede - en Tenger Fonteinkruid. 

Ook op het Wolderwijd  was de bevaarbaarheid dit seizoen uitstekend. Een lastige strook Aarvederkruid in het midden van het meer is in de eerste 2 weken van juli gemaaid, samen met het gebied tussen de vaargeul en eiland de Biezen.

Dit laatste gebied is half augustus voor een tweede maal gemaaid. Al met al is het Wolderwijd van de randmeren het best bevaarbare meer van de randmeren. Dit terwijl ook het doorzicht redelijk op peil bleef. Een en ander is een gevolg van een sterke uitbreiding van de bodembedekker Sterkranswier, die inmiddels in dikke pakketten grote delen van de bodem van het meer afdekt. Lokale velden met bv. Tenger Fonteinkruid nemen in omvang af en sterven in juli spontaan af. Wel zorgen de drijvende restanten voor overlast op het water en vooral ook bij het aanspoelen.

Op het Eemmeer was de situatie onoverzichtelijk en vooral verraderlijk. Na een trage start groeide het Doorgroeid Fonteinkruid tot ca. een halve meter onder de wateroppervlakte. In juni stagneerde de groei een aantal weken. Hoewel niet goed zichtbaar zorgden de planten wel voor de nodige overlast. De vakken 1 en 2 zijn eind juni/begin juli om die reden grondig gemaaid waarbij 2 maaiers gezamenlijk optrokken. De eerste helft van augustus zijn beide vakken voor een 2e keer gemaaid. In het algemeen zijn beide vakken door het maaien beter bevaarbaar geweest dan andere jaren. In het vak tussen de recreatiebetonning en de polderdijk is dit jaar een pilot uitgevoerd. Als beheermethoden werden maaien en intensief bevaren met elkaar vergeleken. Luchtfoto's en bodemonderzoek waren onderdeel van de pilot. De resultaten worden in het najaar gepresenteerd.

Het Gooimeer vertoonde hetzelfde beeld als het Eemmeer: trage start van de groei van Doorgroeid Fonteinkruid, groeistagnatie in juni en verminderd doorzicht van het water. Pas eind juni zijn de werkzaamheden opgestart in de snelle botenbaan en het zgn. wedstrijdvak. Het zgn. bottervak aan de oostkant van de havengeul naar Huizen is begin juli voor de eerste keer gemaaid.

Half juli zijn de snelle botenbaan en de jetskibaan afgemaakt.  Het wedstrijdvak vertoonde sterke nagroei en vergde eind juli/begin augustus 8 maaidagen om een tweede maal te worden gemaaid. In de tweede week van augustus is het bottervak voor een tweede keer gemaaid. De snelle botenbaan en jetski baan vertoonden (gelukkig) minder nagroei maar zijn half augustus voor een tweede maal gemaaid.

Al met al was het met de groei van waterplanten op het Gooimeer hollen of stilstaan. Dit bemoeilijkte de planning van het maaien en maakte de bevaarbaarheid wisselend maar wel aanvaardbaar voor de gebruikers. 

Ook bij de meeste eilanden en aanlegplaatsen is gemaaid. Op veel plaatsen groeit Waterpest en Tenger Fonteinkruid. De laatste in grote dichtheden die de toegang tot de aanlegoevers ernstig bemoeilijkt.

Vanaf eind juni zijn achtereenvolgens gemaaid: de Biezen, de Ral, de Kluut, Knarland, toegang brandweergarage, toegangsgeul Huizerhoef, toegangsgeul de Schelp en Pierland. De kom van aanlegplaats het Wijland, de Dode Hond en Huizerhoef zijn niet gemaaid.

De daar veel voorkomende Waterpest bereikt geen hoogte die voor de pleziervaart hinderlijk is. Waterpest is wel (erg) hinderlijk voor zwemmers die van de strandjes gebruik willen maken.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.