Maaiseizoen 2021 gaat 21 juni van start!

1662 keer bekeken

Maandag 21 juni gaan de maaiboten voor het eerst dit jaar het water op. De start is op het Gooimeer.

Gastvrije Randmeren heeft de taak op zich genomen om het recreatiewater in de Randmeren, van Gooi- en Eemmeer tot het Veluwemeer, zoveel mogelijk bevaarbaar te houden. Dankzij het koude voorjaar kwam de groei van de waterplanten dit jaar wat later op gang. Door het mooie weer van de laatste weken zijn de planten nu toch echt aan de oppervlakte verschenen en begint een nieuw maaiseizoen. Maandag 21 juni gaan de maaiboten voor het eerst dit jaar het water op. De start is op het Gooimeer.

Het is van groot belang dat we onverminderd blijven maaien, juist omdat we zien dat de recreatievaart het laatste jaar flink is toegenomen en nog steeds toeneemt.

De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren maait in op opdracht van Gastvrije Randmeren dit jaar een iets ruimer oppervlakte vergeleken met vorig jaar. De verwachting is dat de grootste inzet moet worden gepleegd in het Gooi- en Eemmeer en het Wolderwijd. Ook de havens en aanvaarroutes naar de eilanden en de routes voor de veiligheidsdiensten Wolderwijd worden geïnspecteerd en gemaaid. De vaargeulen naar de Blaricummermeent en gemeente Huizen worden eveneens geïnspecteerd.

Vanaf 24 juni kan op de website van Gastvrije Randmeren het verloop van het maaiseizoen worden gevolgd. Ook wordt er gedurende het maaiseoen wekeljiks een nieuwsbrief verstuurd. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@gastvrijerandmeren.nl.

Test viewer 'waar kan ik het beste varen'?

Dit jaar wordt door een selecte groep watersporters een recreanten viewer getest die Gastvrije Randmeren volgend jaar in gebruik hoopt te nemen. Recreanten kunnen zien waar ze kunnen varen met de minste kans op waterplanten. Elke dag worden de maaiactiviteiten geüpdatet en gevisualiseerd. Ook heeft de viewer een gps- en kompas functionaliteit zodat precies te zien is waar de boot zich bevindt ten opzichte van bevaarbaar en niet bevaarbaar water.

Wat gebeurd er nog meer?

Naast dit operationeel beheer wordt door Gastvrije Randmeren, Noord-Holland en Flevoland met private partijen zoals Hiswa, en provincie Noord-Holland en Flevoland gewerkt aan structurele oplossingsrichtingen. Onlangs startte en bestuurlijke lobby aan de 2e Kamer om het IJsselmeergebied schoon, veilig en bevaarbaar te houden.

 

Cookie-instellingen