Gastvrije Randmeren en Stichting Maaien verlengen samenwerking

247 keer bekeken

Op 24 april gingen Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aan voor de komende 5 jaar.

In de Randmeren tussen Almere en Kampen worden elk jaar de meest gebruikte vaargebieden zoals wedstrijdgebieden en toegangen tot havens in de zomer gemaaid. Gastvrije Randmeren is voor het maaien vergunninghouder. Het maaien zelf wordt gecoördineerd door de stichting Maaien Waterplanten die op haar beurt weer samenwerkt met lokale vissers die hun boot jaarlijks ombouwen tot maaiboot. Een aanpak waar de hele regio sinds 2014 bij betrokken is.

Dit blijkt ook uit het nieuwe maaiponton dat vorig jaar in de vaart werd genomen en in nauwe samenwerking met de regio is ontwikkeld.

Op 24 april verlengden Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien hun samenwerking opnieuw voor een periode van 5 jaar. Maaien is nog steeds de meest pragmatische aanpak om jaarlijks zoveel mogelijk vaarruimte vrij te maken.

De waterplanten komen jaarlijks terug. Een echte oplossing voor de watersport vraagt een meer structurele aanpak. Ook daar wordt achter de schermen aan gewerkt. Sinds 2019 wordt verkend welke stappen gemaakt kunnen worden voor structurele verbeteringen en een toekomstperspectief voor de waterrecreatie. Daar heeft ook de Stichting Maaien een belangrijke aanzet toe gegeven. De sleutel lijkt te liggen in het combineren van natuurverbetering en herinrichting. 

Gastvrije Randmeren zet zich met provincies, gemeenten en partners in de waterrecreatie in om te kijken of een dergelijke herinrichting binnen rijksprogramma's als de Kaderrichtlijn Water of de Programmatische Aanpak Grote Wateren mogelijk is, zodat maaien op den duur niet of veel minder nodig is. 

De komende zomers zal de Stichting in opdracht van Gastvrije Randmeren in ieder geval weer zoveel mogelijk vaarwater vrijmaken. Waar deze zomer gemaaid is en waar je kunt varen kun je zien in de recreatieapp waterplanten.nu

Cookie-instellingen